Som godkendt forening i Greve Kommune kan man booke ledige lokaler via Webbook-systemet.

Greve Kommune anviser hvert år kommunalt ejede lokaler til folkeoplysende foreninger.

Ansøgningsperioden for indendørssæsonen er i januar måned i ulige år.

Bookning

På borgerportalen er det også muligt at se ledige lokaler og faciliteter.