ols.JPG

Til brugergrupperne af Aktivhuset Olsbækken.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.30 i salen i aktivhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Brugerrådets beretning ved formanden.
 4. Indkomne Forslag
 5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til §5.
 1. Formand - på valg – modtager genvalg
 2. Valg rådsmedlem - Peter Svendsen – ikke på valg.
 3. Valg af rådsmedlem – Kurt Nielsen – ikke på valg.
 4. Valg af sekretær - Ken Møller – på valg – modtager genvalg
 5. Valg af rådsmedlem – Jytte Simonsen – ikke på valg.
 1. Valg af suppleanter:
 1. Helen Hagman – modtager genvalg
 2. Vakant – rådet foreslår Villy
 1. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag skal være formanden for Brugerrådet skriftligt i hænde senest den 10. marts 2019.

 

Med venlig hilsen

Brugerrådet i Aktivhuset

Søren Pirmo/formand